Autor: Burian, Zdeněk, 1905-1981

Syn lovce medvědů /
U Veliké řeky : Dobrodružství dávných lovců na Vltavě /
V šeru dávných věků /
Volání rodu : příběh z doby bronzové /
Stateční kapitáni /
Poklad Inků /
Pouští a prérií /
Bronzový poklad /
Osada Havranů : příběh z mladší doby kamenné /