Autor: Erben, Karel Jaromír, 1811-1870

Vybrané báje a pověsti národní jiných větví slovanských /
Pohádky děda Vševěda /
Prostonárodní české písně a říkadla.
Pohádky
Básně a překlady
Prostonárodní české písně a říkadla : s nápěvy vřaděnými do textu.