Autor: Polišenský, Josef, 1915-2001

Velký géz /
Kronika stoleté války /
Dědictví otců /
Horoucí láska /
Mé dobré město Paříž /
Židovka z Toleda /