Autor: Rais, Karel Václav, 1859-1926

Západ : pohorský obraz /
Pantáta Bezoušek
Výminkáři
Sirotek
Na lepším
Zapadlí vlastenci /